- een optie nemen op het vastgoed

- bouwkundige en stedenbouwkundige inspectie

- opstellen van een schattingsrapport conform de eisen van de financiële instelling, uitgevoerd door erkend schatter

- nazicht van de onderhandse koopovereenkomst, voorafgaandelijke controle op het te ondertekenen contract

- hypotheek- en verzekeringsadvies  : een onafhankelijke specialist zoekt de meest gunstige voorwaarden

- nazicht notariële ontwerpaktes en afrekeningen

- oplevering onroerend goed voor notariële akte