Indien u niet periodiek met uw huurdossier belast wenst te worden, kan u beroep doen op ons rentmeesterschap.  Wij bieden:

- rechtstreekse communicatie met de huurder(s)

- veilige belegging en behoud van waarde van uw vastgoed door een juiste opvolging

- bewaken van de verzekerings- en onderhoudsplicht door de huurder

- opvragen van offertes voor herstellingen en nazichten

- schade-aangiftes en begeleiding van uit te voeren werken

- jaarlijkse huurindexatie

- optioneel: huur- & rechtsbijstandverzekering voor alle huurgeschillen met advocaat naar keuze