Gecertificeerd tot aanstelling van het gerechtelijk deskundigen                

onderzoek & lid van het Nederlandstalig College van Deskundigen

Architecten van België.                                                                                           

Waardebepaling van:

de venale oftewel de vrije verkoopwaarde

de vrijwille openbare verkoopwaarde

de gedwongen openbare verkoopwaarde

de herbouwwaarde

de huurwaarde

rentabiliteitsstudies

onteigeningen

Plaatsbeschrijving en schadebegroting:

bij intrede en/of bij uittrede

bij aanvang/einde der werken

Oplevering:

privatieve en gemeenschappelijke werken

voorlopige opleveringen

definitieve opleveringen

Bouwtechnisch:

vaststelling van huurschade

schade onderzoek

technische raadgeving

projectcoördinatie

stedenbouwkundige bepalingen